Politica de retur, termeni și condiții

Politica de retur

Site-ul https://shop.arhitectura-1906.ro/ respectă prevederile OUG 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, lege ce conferă cumpărătorului dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Dacă clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt asumate de Uniunea Arhitecților din România. Returnarea produselor se va face în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări, urmând ca clientul să primească în termen de 14 zile de la denunţarea unilaterală formulată în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii.

După returnarea produselor în aceeaşi stare în care au fost primite, Uniunea Arhitecților din România se angajează să livreze contravaloarea produselor sau altele în schimb, conform notificării. Uniunea Arhitecților din România are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile clientului au fost de rea-voinţă să solicite acestuia daune interese, în condiţiile legislaţiei în vigoare și îşi rezervă dreptul, ca în astfel de situaţii, să refuze ulterior onorarea oricăror altor comenzi ale clientului.

DATELE PERSONALE

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Aplicăm prevederile acestui regulament pe tot parcursul colectării, stocării și prelucrării datelor tale personale.

În funcţie de tipul datelor cu caracter personal solicitate, acestea sunt folosite diferit.

  1. Nume și prenume
  2. Adresă
  3. Telefon

Toate aceste informații sunt necesare pentru pregătirea și livrarea comenzilor plasate pe site-ul https://shop.arhitectura-1906.ro/. Aceste date sunt obligatorii pentru a putea executa contractul de vânzare. Altfel spus, expedierea comenzilor este imposibilă dacă nu cunoaștem numele și adresa clienților noști, iar compania de curierat nu are un număr de contact valabil.

  1. Modalitate de plată – Uniunea Arhitecților din România intermediază doar preluarea datelor bancare sau a modalității de plată selectate pe site-ul https://shop.arhitectura-1906.ro/, acestea fiind procesate și gestionate de procesatorul de plăți cu care lucrăm. Acesta este platforma Shopify care asigură desfășurarea acestora în siguranță. Uniunea Arhitecților din România nu reține datele bancare ale clienților care achiziționează prin  https://shop.arhitectura-1906.ro/
  2. Istoricul căutărilor, comenzilor și produselor păstrate în coșul de cumpărături –   https://shop.arhitectura-1906.ro/ păstrează istoricul comenzilor dumneavoastră pentru a putea preveni şi detecta fraudele care vă vizează atât pe dumneavoastră, cât şi pe noi și pentru a vă putea trimite ultimele noutăți, promoții din segmentul dumneavoastră de interes.
  3. E-mailul este folosit doar cu acordul dumneavoastră pentru a primi newslettere la care puteți renunța oricând, dar și informații referitoare la statusul comenzii, livrare și factură.

Toate aceste date ne ajută la optimizarea site-ului, a produselor editoriale comercializate, a marketizării lor și a comunicării cu utilizatorii și clienții noștri.

Durata stocării datelor cu caracter personal

Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră cât timp  aveţi cont pe site-ul nostru, pe tot parcursul relației contractuale și/sau până la modificare opțiunilor dvs. Vă informăm că aveți posibilitatea de a solicita ștergerea tuturor datelor dvs. din bazele noastre de date, cu excepția situațiilor în care legislația în vigoare impune alte condiții speciale de păstrare și arhivare a datelor.

DREPTURILE UTILIZATORULUI

Pe lângă drepturile existente și prevăzute de Legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare, de la data aplicării Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, clientul beneficiază de drepturi adiționale:

• Dreptul la informare – clientul poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor sale personale;
• Dreptul la rectificare – clientul poate rectifica datele personale inexacte sau le poate completa;
• Dreptul la ștergerea datelor – clientul poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – clientul poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de a se opune – clientul se poate opune prelucrării în special, a datelor care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor – clientul poate primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-a furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere – clientul poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul clientului, acesta și-l poate retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – clientul poate cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poate exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poate contesta decizia. 

PREȚUL

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către client o factură pentru produsele și serviciile livrate, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face online cu card sau ramburs.

LIVRAREA

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 3-7 de zile de la data preluării comenzii. Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform termenului 3-7 zile, prin curier. În momentul în care coletul este preluat de curier, clientul va primi pe email AWB-ul pentru a putea urmări comanda.

Clientul va fi contactat telefonic de către curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa selectată în momentul validării comenzii pe site. Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări.

În cazul în care clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către curier a numărului comenzii. Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al clientului, caz în care curierul nu poate avea acces în locația respectivă, clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de noi la momentul predării produselor comandate către client la adresa selectată de acesta la momentul plasării comenzii. 

Serviciul de curierat pe care îl folosim este Fan Courier. 

FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forța majora va fi probată conform legii.

Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă.

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între UAR și clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul clientului.

FRAUDA

Orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă vor fi pedepsite conform legii penale în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.